How to save electricity in summer

Kasabay ng tumataas na temperatura tuwing summer ang pagtaas din ng bill sa kuryente at tubig. Pero ayon sa isang environmental advocate, may mga paraan pa r…
Video Rating: 4 / 5